Роберт Суццо | Фотографије | Н Е, енциклопедија убица

Роберто СУЦЦО

Роберто СуццоРоберто Суко са родитељима.

Роберто Суццо

Роберто Суццо

Роберто Суццо

Роберто Суццо

Покушај бекства Роберта Сукоа.

Роберто Суццо

Роберто Суццо

Роберто Суццо

Роберто Суццо